tuğla

tufan

Ar ṭūfān طوفان z [#ṭwf fuˁlān ] mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı Aram ṭūphān טופן za.a. (Kaynak: Jeffery sf. 207, Jastrow sf. 525.)Aram ṭwp טופ ztaşma, su basma, sel olma

tufeyli

Ar ṭufaylī طفيلى z [nsb.] parazit, asalak Ar ṭufayl طفيل z [fuˁayl küç.] yavrucuk, yumrucuk, ur Ar ṭifl طفل z [#ṭfl] yavru

tugay

TTü tuğ +(g)Ay

tuğ

<< ETü tuġ alem, sancak, mızrak ucuna takılan simge ≈ Moğ tug a.a. ≈ Çin tu a.a.

tuğgeneral

§ YTü tugay TTü general

tuğla

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
tuulá: mattone cotto [pişmiş toprak tuğla] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
taş binā ile ve kırmızī tuvla bir sedd-i metīn kalˁa etmişdir

Yun toúvla τούβλα zpişmiş topraktan yapılan çatı örtüsü, kiremit Lat tegula [küç.] çatıcık, kiremit Lat tegere, tect- örtmek +ul° << HAvr *(s)teg- örtmek

Not: İng tile, Fr tuile, Alm Ziegel "kiremit" biçimleri Latinceden alıntıdır. Aynı HAvr kökünden Alm Decke, İng thatch "çatı örtüsü", Lat toga "dış giysi", tegumen "örtü, kabuk".

Bu maddeye gönderenler: dek2 (şibidak), detektif (detektör)


12.08.2015
tuğra

<< ETü tuġraġ «simgecik», alamet <? ETü tuġ sancak, alamet

tuğyan

Ar ṭuġyān طغيان z [#ṭġy fuˁlān msd.] azma, sınırları aşma, taşkınlık, isyan Ar ṭaġā طغا zazdı, taştı

tuhaf

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler Ar tuḥfa(t) تحفة z [t.] hediye

tuhafiye

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler +īya(t)1

tul

Ar ṭūl طول z [#ṭwl fuˁl msd.] uzun olma, uzunluk, boy Ar ṭāla طال zuzadı, uzun idi