tuhafiye

tuğgeneral

§ YTü tugay TTü general

tuğla

Yun toúvla τούβλα zpişmiş topraktan yapılan çatı örtüsü, kiremit Lat tegula [küç.] çatıcık, kiremit Lat tegere, tect- örtmek +ul° << HAvr *(s)teg- örtmek

tuğra

<< ETü tuġraġ «simgecik», alamet <? ETü tuġ sancak, alamet

tuğyan

Ar ṭuġyān طغيان z [#ṭġy fuˁlān msd.] azma, sınırları aşma, taşkınlık, isyan Ar ṭaġā طغا zazdı, taştı

tuhaf

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler Ar tuḥfa(t) تحفة z [t.] hediye

tuhafiye

tuhafçı "hediyelik eşyacı" [ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
tuhafcı ve fincancı esnafının mukaddema umurları perişan "giysi aksesuarı" [ İlan-ı Ticaret, 1924]
Her nevi erkek ve kadın kunduraları, manifatura ve tuhafiye eşyası

Ar tuḥaf تحف z [#tḥf fuˁal çoğ.] hediyeler +īya(t)1

 tuhaf

Benzer sözcükler: tuhafiyeci


05.04.2019
tul

Ar ṭūl طول z [#ṭwl fuˁl msd.] uzun olma, uzunluk, boy Ar ṭāla طال zuzadı, uzun idi

tularemi

İng tularaemia ateşli bir bulaşıcı hastalık (İlk kullanım: 1921 E. Francis, Amer. tabip.) öz Tulare Kaliforniya'da bir ilçe

tuluat

Ar *ṭulūˁāt طلوعات z [#ṭlˁ çoğ.] Ar ṭulūˁ طلوع z [t.] 1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) ilham, doğaçlama +āt

tulum

Moğ tulum deri torba ≈ ETü tulğuk a.a.

tulumba

İt tromba 1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme borusu Ger *tromb- boru