tundra

tulum

≈ ETü tulġuk/tolkuk şişirilmiş deri torba ≈? ETü tol- şişmek, kabarmak

tulumba

İt tromba 1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme borusu Ger *tromb- boru

tumba

Yun túmba τούμβα zkümbet, mezar, kabir (dial.) [mod. tymbos] << EYun týmbos τύμβος za.a. << HAvr *tu-mbh- a.a. HAvr *teuə-2 şişmek, kabarmak

tumturak

Fa ṭumṭurāḳ طمطراق zazametli söz, debdebe, gösteriş

tunç

<< ETü tuç bakır alaşımı, tunç

tundra

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
tondura: Kuzey kutup bölgesinde bulunan bitkisiz düzlük, kutup bozkırı.

İng tundra kutup bölgesine özgü donmuş bataklık Rus tundra Saami tun-tur batak ova


01.01.2011 den önce
tungsten

İng tungsten bir element, volfram İsv tungsten a.a. (İlk kullanım: 1780 K. W. Scheele, İsv. kimyacı.) § İsv tung ağır İsv sten taş

tur1

Fr tour [dev.] dönme, dolaşma, çevre, döngü, gezi Fr tourner dönmek, dolaşmak << Lat tornare a.a.

tur2

Ar ṭūr طور z [#ṭwr] dağ, özellikle Sina Dağı Aram ṭūr טור z [#ṭwr] dağ

tura

<< TTü tuğra padişah mührü

turaç

≈ Fa turāc تُراج zsülüne benzer tür kuş, francolinus Ar durrāc دُرّاج z [#drc] a.a.