tur2

tumturak

Fa ṭumṭurāḳ طمطراق zazametli söz, debdebe, gösteriş

tunç

<< ETü tuç bakır alaşımı, tunç

tundra

İng tundra kutup bölgesine özgü donmuş bataklık Rus tundra Saami tun-tur batak ova

tungsten

İng tungsten bir element, volfram İsv tungsten a.a. (İlk kullanım: 1780 K. W. Scheele, İsv. kimyacı.) § İsv tung ağır İsv sten taş

tur1

Fr tour [dev.] dönme, dolaşma, çevre, döngü, gezi Fr tourner dönmek, dolaşmak << Lat tornare a.a.

tur2

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mūṣā Tūr-ı Sīnā tağığa [dağına] kelip

Ar ṭūr طور z [#ṭwr] dağ, özellikle Sina Dağı Aram ṭūr טור z [#ṭwr] dağ

Not: Klasik dönem Arap dilbilimcileri, Arapça sözcüğün Süryanice/Aramiceden alıntı olduğunu belirtir. Jeffery sf. 206-207. Yunanca olan Tauros (Toros) Dağlarının adı muhtemelen Aramice veya akraba bir Sami dilinde "dağ" anlamına gelir.

Benzer sözcükler: Tur-ı Sina


22.08.2017
tura

<< TTü tuğra padişah mührü

turaç

≈ Fa turāc تُراج zsülüne benzer tür kuş, francolinus Ar durrāc دُرّاج z [#drc] a.a.

turala|mak

Fr tour tur, gezi +AlA-

turba

Fr tourbe yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim Ger *turb- << HAvr *dorbʰ-ó-s HAvr *derbʰ- (bitki) arapsaçı olmak

turbo

İng turbo+ türbin motorlu, (mec.) çok hızlı