tur2

tumturak

Farsça ṭumṭurāḳ طمطراق z "azametli söz, debdebe, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır.

tunç

Eski Türkçe tuç "bakır alaşımı, tunç" sözcüğünden evrilmiştir.

tundra

İngilizce tundra "kutup bölgesine özgü donmuş bataklık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça tundra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Saami (Laponca) tun-tur "batak ova" sözcüğünden alıntıdır.

tungsten

İngilizce tungsten "bir element, volfram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İsveççe aynı anlama gelen tungsten sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 K. W. Scheele, İsv. kimyacı.) Bu sözcük İsveççe tung "ağır" ve İsveççe sten "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

tur1

Fransızca tour "dönme, dolaşma, çevre, döngü, gezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tourner "dönmek, dolaşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tornare fiilinden evrilmiştir.

tur2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mūṣā Tūr-ı Sīnā tağığa [dağına] kelip

Köken

Arapça ṭwr kökünden gelen ṭūr طور z "dağ, özellikle Sina Dağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭwr kökünden gelen ṭūr טור z "dağ" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Klasik dönem Arap dilbilimcileri, Arapça sözcüğün Süryanice/Aramiceden alıntı olduğunu belirtir. ▪ Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 206-207. Yunanca olan Tauros (Toros) Dağlarının adı muhtemelen Aramice veya akraba bir Sami dilinde "dağ" anlamına gelir.

Benzer sözcükler

Tur-ı Sina


22.08.2017
tura

Türkiye Türkçesi tuğra "padişah mührü" sözcüğünden evrilmiştir.

turaç

Farsça turāc تُراج z "sülüne benzer tür kuş, francolinus" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Arapça drc kökünden gelen aynı anlama gelen durrāc دُرّاج z sözcüğünden alıntıdır.

turala|mak

Fransızca tour "tur, gezi" sözcüğünden Yeni Türkçe +AlA- ekiyle türetilmiştir.

turba

Fransızca tourbe "yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *turb- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dorbʰ-ó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *derbʰ- "(bitki) arapsaçı olmak" kökünden türetilmiştir.

turbo

İngilizce turbo+ "türbin motorlu, (mec.) çok hızlı" parçacığından alıntıdır.