turp

turna

<< ETü turña/turunya uzun bacaklı bir kuş

turne

Fr tournée [pp. fem.] dolaşma, tur, raunt << OLat tornata [pp. fem.] a.a. Lat tornare dönmek +()t°

turnike

Fr tourniquet dönme dolap, turnike Fr tourner dönmek

turnusol

Fr tournesol 1. günebakan çiçeği, ayçiçeği, 2. ayçiçeği veya başka bitkilerden elde edilen ve bir asitle birleştiğinde kırmızıya dönüşen koyu mor boya Fr tourne au sol güneşe döner § Fr tourner dönmek Fr sol güneş (<< Lat sōl a.a. )

turnuva

Fr tournoi [dev.] 1. bir tür cirit oynu [esk.], 2. birkaç karşılaşmadan oluşan yarışma Fr tournoyer kendi ekseni etrafında dönmek, döne döne gitmek

turp

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
turma: al-fucl [[turp. Aynı şekilde havuca da 'sarıġ turma' denir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
turp: al-fucl

(≈ ETü turma turp veya havuç ) ETü tur- +Ip

Not: Karş. Fa turb تُرب (a.a.). Doerfer sf. 2:504-505 sözcüğün nihai kökeninin İrani olduğunu savunur. Ancak kanımızca turma biçiminin varlığı Türkçe kaynağa işaret eder. • Mac torma "turp" bir Türk dilinden alıntıdır.


19.01.2019
turşu

Fa turş ترش zekşi veya tuzlu ≈ Ave tarşna- kurumak, susamak << HAvr *tr̥s-i̯é- HAvr *ters- kurumak

turta

İt torta her çeşit pasta << OLat torta yuvarlak ekmek

turuncu

TTü turunc

turunç

Fa turung/turunc ترنگ/ترنج zturunç, citrus medica veya citrus vulgaris

tuş

Fr touche [dev.] 1. dokunuş, 2. a.a. Fr toucher dokunmak OLat *toccare a.a. onom