tut|mak

turta

İt torta her çeşit pasta << OLat torta yuvarlak ekmek

turuncu

TTü turunc

turunç

Fa turung/turunc ترنگ/ترنج zturunç, citrus medica veya citrus vulgaris

tuş

Fr touche [dev.] 1. dokunuş, 2. a.a. Fr toucher dokunmak OLat *toccare a.a. onom

tuşe

Fr toucher dokunuş

tut|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bengü il tuta olurtaçı sen [sonsuza dek devlet sahibi olacaksın] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χoş tutmak, başak tutmak, cin tutmak, māye tutmak, mekān tutmak, maˀtem tutmak, atüp tutmak, sözini tutmak, yerini tutmak, yükini tutmak, tutalüm ki, tutunmak, ay ve gün tutulması

<< ETü tut- tutmak, yakalamak, sahip olmak <<? ETü *turt- durdurmak, bloke etmek ETü tur- durmak +It-

 dur-

Not: Anlam itibariyle dur- fiilinin geçişli/ettirgen halidir. • Doğal ses evrimiyle TTü dut- şeklini almış, ancak İstanbul ağzında tut- telaffuzuna geri dönülmüştür. Türevlerde ve Anadolu ağızlarında önseste /d/ görülür (karş. dudak).

Benzer sözcükler: atıp tutmak, ay tutulmak, tut ki, tutacak, tutak, tutturmak, tutuk, tutukluk, tutulmak, tutunmak


30.12.2015
tutam

<< ETü tutam bir el tutumu, deste (≈ ETü tutum a.a. ) ETü tut- +Am

tutamak

TTü tut- +(A)mAk

tutanak

TTü tut- +AnAk

tutarık

TTü tut-

tutarlık

TTü tutar +lIk