twit

İng tweet 1. kuş ötüşü, cıvıltı, 2. kısa sosyal medya mesajı, mikro blog (İlk kullanım: (Mikro blog anlamında) 2006.) onom

ubudiyet

Ar ˁubūdiyya(t) عبوديّة z [#ˁbd y. msd.] kulluk etme, kölelik Ar ˁabada kulluk etti, tapındı

uca

ETü uça kuyruk sokumu ETü son, bitim

ucube

Ar uˁcūba(t) اعجوبة z [#ˁcb fuˁūla(t) msd.] acayiplik, çok tuhaf şey, mucize Ar ˁacīb [sf.] tuhaf

ucuz

<< ETü uçuz düşük, kolay, hor, değersiz +Uz << ETü uç- düşmek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bizinte iki uçı sıŋarça artuk erdi [ordunun iki kanadı bizden yarı katı fazla idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
butak ūçı [dalın ucu] (...) ūç él [sınır ülkesi] (...) [[Oğuzca "bir şeyin kıtlaşması" anlamında kullanılır, böylece]] bōyda ne ūç bār [kavimde azalma yoktur] TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
uçlanmak: Vermek. mangiz uçlanmak: Para vermek.

<< ETü ūç bitim yeri, son, kenar, sınır

Benzer sözcükler: başucu, ipucu, uç beyi, uçlanmak, uçsuz bucaksız

Bu maddeye gönderenler: için (niçin), sonuç, uca (yüce), ücra, uçuk1


03.07.2015
uç|mak

<< ETü uç- 1. düşmek, ölmek, 2. teyeran etmek, havada yol almak, uçmak

uçak

TTü uç- +(g)Ak

uçarı

TTü uç-

uçkur

<< TTü iç kur iç kuşak, don kemeri ETü kur kuşak

uçmak

<< ETü uştmaχ/uçmak cennet Sogd ˀwştmğ Hıristiyan ve Maniheist inançlarda cennet (≈ OFa vahişt a.a. ) Ave vahişta- ahū- kusursuz-varoluş, Zerdüşt inancında bir kavram