uçkur

ucuz

<< ETü uçuz düşük, kolay, hor, değersiz +Uz << ETü uç- düşmek

<< ETü ūç bitim yeri, son, kenar, sınır

uç|mak

<< ETü uç- 1. düşmek, ölmek, 2. teyeran etmek, havada yol almak, uçmak

uçak

TTü uç- +(g)Ak

uçarı

TTü uç-

uçkur

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ičkir - Alm: enbruch, gurtel TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
uçkur

<< TTü iç kur iç kuşak, don kemeri ETü kur kuşak

 , kuşak


19.02.2015
uçmak

<< ETü uştmaχ/uçmak cennet Sogd ˀwştmğ Hıristiyan ve Maniheist inançlarda cennet (≈ OFa vahişt a.a. ) Ave vahişta- ahū- kusursuz-varoluş, Zerdüşt inancında bir kavram

uçuç böceği

TTü uç-

uçuk1

TTü +çUk

uçuk2
uçurtma

TTü uçur-/uçurt- +mA