uçurtma

uçkur

<< TTü iç kur iç kuşak, don kemeri ETü kur kuşak

uçmak

<< ETü uştmaχ/uçmak cennet Sogd ˀwştmğ Hıristiyan ve Maniheist inançlarda cennet (≈ OFa vahişt a.a. ) Ave vahişta- ahū- kusursuz-varoluş, Zerdüşt inancında bir kavram

uçuç böceği

TTü uç-

uçuk1

TTü +çUk

uçuk2
uçurtma

[ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
bād-ber [Fa.]: (...) Bir kâğıdın ucuna bir ip bağlayıp tedriçle rüzgâra vererek uçururlar. Beynlerinde kâğıt uçurma tabir ederler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
uçurtma: Maruf oyuncak, bâd-berk, uçuracak.

TTü uçur-/uçurt- +mA

 uç-


04.10.2017
uçurum

<< OTü uçurum yar, düşülecek yer ETü uçur- uçurmak, düşürmek +Im

ufak

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-

UFO

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»

ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı