uçurum

uçmak

<< ETü uştmaχ/uçmak cennet Sogd ˀwştmğ Hıristiyan ve Maniheist inançlarda cennet (≈ OFa vahişt a.a. ) Ave vahişta- ahū- kusursuz-varoluş, Zerdüşt inancında bir kavram

uçuç böceği

TTü uç-

uçuk1

TTü +çUk

uçuk2
uçurtma

TTü uçur-/uçurt- +mA

uçurum

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
uçurum Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
uçurum, uçurdum: précipice

<< OTü uçurum yar, düşülecek yer ETü uçur- uçurmak, düşürmek +Im

 uç-


15.06.2015
ufak

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-

UFO

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»

ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü