uğurla|mak

uğraş

TTü uğra- yoluna çıkmak, çatmak +Iş

uğraş|mak

<< ETü uġraş- karşılıklı gelmek, rastlaşmak ETü oġra-/uġra- rast gelmek +Iş- ETü oğur denklik, tesadüf +(g)A-

uğru

<< ETü oġrı/uġrı hırsız ≈ ETü oġra-/uġra- rastlamak, üstüne varmak

uğul

onom pes perdeden vızıltı sesi, arı sesi

uğur

<< ETü oġur/uġur 1. denklik, tesadüf, 2. (belli bir) zaman, 3. (Oğuzca) baht, şans

uğurla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er işin uġurladı [işi uygun zamana erteledi], er tawar uġurladı [adam malları çaldı çünkü bu eylemi icra etmek için uygun zaman ve fırsat kollanmıştır. Bir diğer açıklama da bu fiilin 'oġrı' [hırsız] sözcüğünden türetildiğidir. Ben bu ikinci açıklamayı tercih ediyorum, ancak her ikisi de doğru ve akla yakın görünüyor.]] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
bu ṣanemden bir būse oğurlamak [çalmak] hevesi üzerüme ġālib oldı TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oğurlamak: çalmak, sirḳat et. (...) oğurlanmak: Furto accipi [soyguna uğramak] TTü: [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
uğurlamak: Selametlemek, teşyî etmek.

<< ETü uġurla- zaman ve fırsat kollamak, hırsızlık yapmak ETü oġur/uġur fırsat +lA- ETü oġrı/uġrı hırsız

 uğur

Not: "Soygun yapmak" anlamı 19. yy'a dek egemendir. Güncel anlamı 20. yy'da yazı diline geçmiştir.

Benzer sözcükler: uğurlanmak


12.02.2015
uhde

Ar ˁuhda(t) عهدة z [#ˁhd fuˁla(t) mr.] üstlenme, sorumluluk alma Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

uhrevî

Ar uχrawī اُخْرَوِى z [nsb.] öbür dünyaya veya ölümden sonrasına ilişkin Ar uχrā اُخْرَى z [#Aχr sf. fem.] sonraki şey Ar āχir آخِر zson, sonraki

uhuvvet

Ar uχuwwa(t) اخوّة z [#Aχw fuˁūla(t) msd.] kardeşlik Ar أخ zkardeş

ukalâ

Ar ˁuḳalāˀ عُقَلاء z [#ˁḳl fuˁalāˀ çoğ.] akıllılar Ar ˁāḳil عاقل z [t.] akil, akıllı

ukba

Ar ˁuḳbāˀ عقبَى z [#ˁḳb fuˁlāˀ ] akıbet, İslam mitolojisinde sonraki dünya Ar ˁaḳaba عَقَبَ zizledi, ardından geldi