ufak

uçuç böceği

TTü uç-

uçuk1

TTü +çUk

uçuk2
uçurtma

TTü uçur-/uçurt- +mA

uçurum

<< OTü uçurum yar, düşülecek yer ETü uçur- uçurmak, düşürmek +Im

ufak

TTü: [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
koyun etin yā tavuk etin uvak doğrayalar TTü: ufacık [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Ben uvacuk kuşları şekker ü bādām ü karanfül doldururam TTü: ufak tefek [ Lugat-i Halimi, 1477]
χurde [Fa.]: Uvak devek, pâre pâre ki her nesnenüŋ uvağına dérler TTü: ufalamak [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ufaklamak, uvaklamak i.q. uvatmak TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ufaklamak, ufalamak: Pare pare etmek.

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

 ov-

Not: Tüm Türk dillerinde görülen ETü uvşak > TTü uşak sözcüğünün TTü varyantıdır. ETü/TTü uv-/ov- "ufalamak" fiiline eklenen +A- tematik ekinin işlevi anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: ufacık, ufacık tefecik, ufak tefek, ufaklık, ufaktan ufağa, ufalamak, ufalak, ufalanmak, ufalatmak, ufanmak, ufanık, ufantı

Bu maddeye gönderenler: ufal-, uşak


17.09.2017
ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-

UFO

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»

ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü

uğra|mak

<< ETü oġra-/uġra- rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak ETü uġur denk gelme +(g)A-