ufal|mak

uçuk1

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

uçuk2
uçurtma

Türkiye Türkçesi uçur- veya uçurt- fiilinden +mA ekiyle türetilmiştir.

uçurum

Orta Türkçe uçurum "yar, düşülecek yer" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe uçur- "uçurmak, düşürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

ufak

Türkiye Türkçesi uvak "ufalanmış, kırıntı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi uva- "ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen uv- fiili ile eş kökenlidir.

ufal|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ufatmak pro uvatmak Türkiye Türkçesi: ufanmak "kırılmak" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
kabak anun başında fanur ufalmak "ofalamak, küçültmak" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-fettet: Fışkı tuturuğuna [tezek közüne] denir ki ufaldıktan sonra içine kav koyup tuturuk ederler. Türkiye Türkçesi: "küçülmek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ufalmak: Küçülmek.

Köken

Eski Türkçe uva- "ezerek kırıntı haline getirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ufak maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi ufan-/uvan-, ufam, uvat-, uvakla- biçimleri yaygındır, ancak ufal- fiili 19. yy'dan önce görülmez.

Benzer sözcükler

ufaltmak


03.10.2017
UFO

İngilizce UFO "uçan daire" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce unidentified flying object "«teşhis edilemeyen uçan cisim»" sözcüğünün kısaltmasıdır.

ufuk

Arapça Afḳ kökünden gelen ufḳ اُفق z "uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça afaḳa "aştı" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

ufunet

Arapça ˁfn kökünden gelen ˁufūna(t) عفونة z "kokuşma, çürük su kokusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafina عفن z "kokuştu, çürüdü" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

uğra|mak

Eski Türkçe oġra- veya uġra- "rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe uġur "denk gelme" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

uğrak

Türkiye Türkçesi uğra- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.