ulak

uhuvvet

Arapça Aχw kökünden gelen uχuwwa(t) اخوّة z "kardeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça أخ z "kardeş" sözcüğünün fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

ukalâ

Arapça ˁḳl kökünden gelen ˁuḳalāˀ عُقَلاء z "akıllılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḳil عاقل z "akil, akıllı" sözcüğünün fuˁalāˀ vezninde çoğuludur.

ukba

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁuḳbāˀ عقبَى z "akıbet, İslam mitolojisinde sonraki dünya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardından geldi" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

ukde

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁuḳda(t) عقدة z "düğüm, (mec.) bilmece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ula|mak

Eski Türkçe ula- "birleştirmek, eklemlemek" fiilinden evrilmiştir.

ulak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ulaġ [menzil atı]

Köken

Eski Türkçe ulaġ "menzil, posta, menzil atı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ula- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Moğolca ulağan "ulak, posta" Türkçeden alıntıdır. Batı dillerinde 16. yy'dan itibaren ortaya çıkan Fransızca lacquais, İngilizce lackey "orduda ayak işleri yapan çırak, ulak" sözcüğü Türkçeden alıntıdır.


03.08.2021
ulam

Türkiye Türkçesi ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ulan

Türkiye Türkçesi oğlan sözcüğünden evrilmiştir.

ulaş|mak

Eski Türkçe ulaş- "bitişmek, buluşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ula- "bitiştirmek, buluşturmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ulema

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁulamāˀ علماء z "alimler, bilginler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁālim عالم z sözcüğünün fuˁalāˀ vezninde çoğuludur.

ulu

Eski Türkçe uluġ "yaşı ermiş (kişi), yüce, büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ul- "eskimek, yaşlanmak" fiilinden Eski Türkçe +Ig ekiyle türetilmiştir.