ulusal

ulufe

Ar ˁulūfa(t) علوفة z [#ˁlf fuˁūla(t) çoğ.] harçlık, geçim parası, özellikle asker maaşı Ar ˁalaf علف zot, hayvan yemi

uluhiyet

Ar ulūhiyya(t) اُلوهيّة z [#Alh y. msd.] tanrılık Ar ilāh tanrı +īya(t)2

ululemr

Ar ūlū'-amr أولو الأمر ziktidar sahipleri Ar ūlū اُولُو z [#Alw çoğ.] yetenler, sahipler Ar alā ألا zyetti, muktedir idi, +ebildi

ulum

Ar ˁulūm عُلوم z [#ˁlm fuˁūl çoğ.] ilimler Ar ˁilm عِلْم z [t.] ilim

ulus

Moğ ulus pay, kısım, kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke ≈ ETü ülüş 1. pay, 2. ülke, şehir ETü *ül- pay etmek +Iş

ulusal

YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Dil bayramımızdan ötürü Türk dili araştırma kurumu genel özeğinden, ulusal [milli] kurumlardan, türlü orunlardan birçok kutun bitikler aldım. (Atatürk) YTü: [ Milliyet - gazete, 1973]
Batı Avrupa'nın 1970'lerdeki çelişkisi, ulusalcılık [milliyetçilik] hareketlerinden pek ayrılamaz

 ulus

Not: Fr national "millî" sözcüğünden esinlenmiştir. • 1973'ten itibaren Bület Ecevit'e yakın kalemler (özellikle Ali Gevgilili) tarafından "milliyetçi" anlamında kullanılan ulusalcı sözcüğü, 1995'ten sonra Mümtaz Soysal ve Doğu Perinçek'in öncülük ettiği bir siyasi akımın adı oldu.

Benzer sözcükler: arsıulusal, ulusalcı


18.09.2014
ulvi

Ar ˁulwī علوى z [nsb.] yüksek, üstün Ar ˁulūw عُلُوّ z [#ˁlw fuˁūl msd.] yükseklik

ulya

Ar ˁulyāˀ علياء z [#ˁlw fuˁlāˀ fem.] pek yüksek, en yüksek (dişi veya şey) Ar aˁlā اعلَى z [kıy.] pek yüksek, en yüksek

um|mak

<< ETü um- beklemek, yalvararak istemek

umacı

çoc uma/umma çocukları korkutmak için söylenen söz

umar

TTü um- +()r