um|mak

ulum

Ar ˁulūm عُلوم z [#ˁlm fuˁūl çoğ.] ilimler Ar ˁilm عِلْم z [t.] ilim

ulus

Moğ ulus pay, kısım, kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke ≈ ETü ülüş 1. pay, 2. ülke, şehir ETü *ül- pay etmek +Iş

ulusal
ulvi

Ar ˁulwī علوى z [nsb.] yüksek, üstün Ar ˁulūw عُلُوّ z [#ˁlw fuˁūl msd.] yükseklik

ulya

Ar ˁulyāˀ علياء z [#ˁlw fuˁlāˀ fem.] pek yüksek, en yüksek (dişi veya şey) Ar aˁlā اعلَى z [kıy.] pek yüksek, en yüksek

um|mak

ETü: umuğ "umut" [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
alku beş ajunlarnıŋ umuġı [ey beş acunların umudu] ETü: umunç [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol mendin neŋ umdı [benden bir şey bekledi] ... umunç: al-ricā [dilek] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ol haç eynek umunč imis - sola spes nostra [tek umudumuz]

<< ETü um- beklemek, yalvararak istemek

Benzer sözcükler: umarsız, umdurmak, umulmak

Bu maddeye gönderenler: amaç, umar, umut (mutlu)


16.11.2017
umacı

çoc uma/umma çocukları korkutmak için söylenen söz

umar

TTü um- +()r

umde

Ar ˁumda(t) عمدة z [#ˁmd fuˁla(t) mr.] dayanak, temel ilke Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, dayadı

umman

Ar ˁummān عمّان z [#ˁmn] 1. Arabistan'da bir ülke, 2. okyanus, özellikle Hint Okyanusu

umran

Ar ˁumrān عمران z [#ˁmr fuˁlān msd.] şen ve mamur olma, bayındırlık, mamurluk Ar ˁamara عَمَرَ zcan verdi, şenlendirdi