umut

umran

Ar ˁumrān عمران z [#ˁmr fuˁlān msd.] şen ve mamur olma, bayındırlık, mamurluk Ar ˁamara عَمَرَ zcan verdi, şenlendirdi

umre

Ar ˁumra(t) عمرة z [#ˁmr fuˁla(t) msd.] dostluk amacıyla birini ziyaret etme, hac mevsimi dışında yapılan Kâbe ziyareti

umum

Ar ˁumūm عُمُوم z [#ˁmm fuˁūl msd.] kamu, halk, herkes (≈ Aram ˁamām עמם z [#ˁmm] kamu, halk, kara kalabalık ≈ İbr ˁam עם za.a. ≈ Fen ˁm a.a. )

umur

Ar umūr امور z [#Amr fuˁūl çoğ.] işler, ilgi alanları Ar amr أمر z [t.] iş, ilgi alanı

umursa|mak

Ar umūr işler +sA-

umut

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kalaba korχudur, derin olsa batırur, yayanuŋ umudu olmaz, yayanuŋ yıldızı olmaz

ETü um- dilemek, ummak +Ut

 um-

Not: Fa ūmīd < OFa ēmēd/ummēd (a.a.) biçimiyle eşdeğerliği açıklamaya muhtaçtır. Doerfer ve Clauson ETü sözcüğün Farsçadan alıntı olduğunu savunurlar. Ancak ETü um- fiilinin addan geri-türetilmesi ikna edici değildir. Karş. ETü umuğ, umunç "dilek, beklenti".

Benzer sözcükler: umutlanmak, umutlu, umutsuz

Bu maddeye gönderenler: mutlu (mutsuz)


16.11.2017
un

<< ETü ūn öğütülmüş tahıl, kırıntı ETü uv- ezerek öğütmek, kırıntı haline getirmek +In

underground

İng underground yeraltı § İng under alt (edat) (<< HAvr *n̥dʰér a.a. ) İng ground yer (<< Ger *grundu-z a.a. )

unplugged

İng unplugged 1. fişi çekilmiş, 2. elektronik amplifikasyon olmaksızın çalınan canlı müzik İng un+ plug 1. tıpa, tıkaç, 2. elektrik fişi << Ger

unsur

Ar ˁunṣur عنصر z [#ˁṣr] 1. öz, soy, asıl, 2. (felsefede) varlığın özünü oluşturan dört ögenin her biri Ar ˁaṣara عصر zsıktı, özünü çıkardı

unut|mak

<< ETü unıt- unutmak