uydu

uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

YTü: "Fr satellite karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
uydu: ... peyk.

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

 uy-

Benzer sözcükler: uydu anteni, uydu kent


13.11.2013
uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU