uyuş|mak

uy|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ud- "ardından gitmek, izlemek, uymak" biçiminden evrilmiştir.

uyuş|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aḏak uḏıştı [ayak uyuştu], yoġrut uḏıştı [süt koyulaşarak yoğurt haline geldi] Türkiye Türkçesi: uyuşturucu [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Narcotique [Fr.]: uyuşturucu

Köken

Eski Türkçe udış- "uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udı- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uyu- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

uyuşturmak, uyuşturucu, uyuşuk


28.08.2018