vücut

vurgu

TTü vur- +gU

vurgun

TTü vur- +gIn

vuslat

Ar waṣla(t) وَصْلة z [#wṣl faˁla(t) msd.] birleşme, buluşma, ulaşma, varma Ar waṣala وَصَلَ zulaştı

vuvuzela

İng vuvuzela 2010 dünya futbol şampiyonasında popülerlik kazanan Gürney Afrika kökenli borazan Zulu vuvu-zela 'vuvu' sesi yapma

vuzuh

Ar wuḍūḥ وضوح z [#wḍḥ fuˁūl msd.] açık ve berrak olma, aydınlanma, açıklık Ar waḍaḥa وضح zaçık ve berrak oldu, aydınlandı

vücut

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyāda yir var-ısa sende vücūd yekvücut "tek beden" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Meb'ūsān-ı Osmānīnin (...) bihassa siyāset-i harīcīyede yek-dil ve yek-vücūd olacağı (...) bedīhīdir vücutçu "[İng body-builder karşılığı]" [ Milliyet - gazete, 1969]
Türkiye güzel vücut müsabakası bugün ... Uluslararası Vücutçular Federasyonu Türkiye Direktörü

Ar wucūd وجود z [#wcd fuˁūl msd.] varoluş, mevcudiyet Ar wacada وَجَدَ zbuldu, bulundu, varoldu

Benzer sözcükler: vahdeti vücut, vücuda gelmek, vücutçu, yekvücut

Bu maddeye gönderenler: icat (mucit), mevcut, vecd (vicdan)


23.08.2017
vükela

Ar wukalāˀ وُكَلاَء z [#wkl fuˁalāˀ çoğ.] vekiller Ar wakīl وكيل z [t.] vekil

vülger

Fr vulgaire bayağı, avam << Lat vulgaris olağan, alelade, sıradan, bayağı Lat vulgus halk, ahali, umum, avam +ari°

vürut

Ar wurūd ورود z [#wrd fuˁūl msd.] gelme, varma, ulaşma Ar warada ورد zgeldi, vardı

vüsat

Ar wusˁa(t) وُسْعة z [#wsˁ fuˁla(t) mr.] genişlik, en, kapsam, iktidar Ar wasuˁa/wasiˁa وَسُِعَ zenli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı

vüzera

Ar wuzarāˀ وزراء z [#wzr fuˁalāˀ çoğ.] vezirler Ar wazīr وزير z [t.]