vürut

vuvuzela

İngilizce vuvuzela "2010 dünya futbol şampiyonasında popülerlik kazanan Gürney Afrika kökenli borazan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük G. Afrika dillerinden KwaZulu dilinde vuvu-zela "'vuvu' sesi yapma" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır.

vuzuh

Arapça wḍḥ kökünden gelen wuḍūḥ وضوح z "açık ve berrak olma, aydınlanma, açıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "açık ve berrak oldu, aydınlandı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vücut

Arapça wcd kökünden gelen wucūd وجود z "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "buldu, bulundu, varoldu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vükela

Arapça wkl kökünden gelen wukalāˀ وُكَلاَء z "vekiller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakīl وكيل z "vekil" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

vülger

Fransızca vulgaire "bayağı, avam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vulgaris "olağan, alelade, sıradan, bayağı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince vulgus "halk, ahali, umum, avam" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

vürut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
vürūd

Köken

Arapça wrd kökünden gelen wurūd ورود z "gelme, varma, ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warada ورد z "geldi, vardı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

irat, varit (varidat)


28.10.2014
vüsat

Arapça wsˁ kökünden gelen wusˁa(t) وُسْعة z "genişlik, en, kapsam, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa veya wasiˁa وَسُِعَ z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vüzera

Arapça wzr kökünden gelen wuzarāˀ وزراء z "vezirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazīr وزير z sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

waffle

İngilizce waffle "petek şeklinde kalıpta kızartılan hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca wafel "1. petek, 2. petek şeklinde kalıpta kızartılan hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yüksek Almanca waba "petek" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *weban "dokumak, örmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *webʰ- biçiminden evrilmiştir.

walkie talkie

İngilizce walkie talkie "alıcı verici el telsizi, bas-konuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce walk "yürümek" ve İngilizce talk "konuşmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

web

İngilizce web "dokuma, ağ" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce weave "dokumak, örmek" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wabjam "dokuma, kumaş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wobʰ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webʰ- "dokumak" kökünden türetilmiştir.