vakur

vakıf2

Arapça wḳf kökünden gelen wāḳif واقف z "1. vakfeden, 2. bir konuyla ilgili olan, haberdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vaki

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁ واقع z "düşen, vuku bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vuku buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vakit

Arapça wḳt kökünden gelen waḳt وقت z "zamanın belli bir noktası" sözcüğünden alıntıdır.

vaks

İngilizce wax "balmumu, balmumuna benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waχsam "balmumu" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *woḱ-so- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-1 "örmek, dokumak" kökünden türetilmiştir.

vakum

Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiili ile eş kökenlidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁uh₂-ko- (*ewa-ko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁weh₂- (*ewā-) "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.

vakur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
şeyχ-i vaḳūr

Köken

Arapça wḳr kökünden gelen waḳūr وقور z "vekar gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وَقُرَ z fiilinin fāˁūl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için vakar maddesine bakınız.


23.08.2017
vakvak

"ördek sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

valâ

Farsça vālā والا z "yüksek, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen bālā بالا z sözcüğünden evrilmiştir.

vale

Fransızca valet "1. hizmetkâr, genç adam, 2. iskambilde genç adam resimli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vasselittus "hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *wasso- "ast, uşak" sözcüğünden alıntıdır.

valf

Fransızca valve "açılır kapanır kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valva "kapı kanadı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wĺ̥w-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.

vali

Arapça wly kökünden gelen wāli والٍ z "bakan, gözeten, yöneten, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, gözetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.