vals

validatör

İngilizce validator "geçerlileştirici, onaylayan kişi veya aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce validate "geçerli kılmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce valid "geçerli" sözcüğünün fiilden türetilmiş isimidir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen validus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince valere "muteber olmak, değerli olmak" fiilinden +id° ekiyle türetilmiştir.

valide

Arapça wld kökünden gelen wālida(t) والدة z "doğuran kadın, anne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

valiz

Fransızca valise "bavul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca valigia "küçük bohça, bavul" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen valisia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

vallahi

Arapça wa-llāhi والله z "Allah adına (yemin sözü)" sözcüğünden alıntıdır.

valör

Fransızca valeur "değer, kıymet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valor "güç, etkinlik, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince valere "kadir olmak, gücü yetmek, değer taşımak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂welh₁- (*awel-) "güçlü olmak" biçiminden evrilmiştir.

vals
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, Karnaval (roman), 1881]

Köken

Fransızca valse "bir tür dans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Walz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca walzen "dönmek, yuvarlanmak" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence yazılı örneği bulunmayan *waltjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için volta maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

gala


16.06.2015
vamp

İngilizce vamp "şuh kadın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce vampire sözcüğünden türetilmiştir.

vampir

Fransızca vampire "kan emici efsane varlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Vampir sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sırpça aynı anlama gelen vabír sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Rusça aynı anlama gelen upır упырь z sözcüğü ile eş kökenlidir. Rusça sözcük Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen obur sözcüğü ile eş kökenlidir.

vana

Fransızca vanne "musluk, sıvı akımı kontrol mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince venna "dere seddi" sözcüğünden evrilmiştir.

vanadyum

Yeni Latince vanadium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Nils Gabriel Sefström, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Vanadis "İskandinav mitolojisinde bir tanrıça" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

vandalizm

Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.