vanadyum

valör

Fransızca valeur "değer, kıymet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valor "güç, etkinlik, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince valere "kadir olmak, gücü yetmek, değer taşımak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂welh₁- (*awel-) "güçlü olmak" biçiminden evrilmiştir.

vals

Fransızca valse "bir tür dans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Walz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca walzen "dönmek, yuvarlanmak" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence yazılı örneği bulunmayan *waltjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

vamp

İngilizce vamp "şuh kadın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce vampire sözcüğünden türetilmiştir.

vampir

Fransızca vampire "kan emici efsane varlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Vampir sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sırpça aynı anlama gelen vabír sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Rusça aynı anlama gelen upır упырь z sözcüğü ile eş kökenlidir. Rusça sözcük Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen obur sözcüğü ile eş kökenlidir.

vana

Fransızca vanne "musluk, sıvı akımı kontrol mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince venna "dere seddi" sözcüğünden evrilmiştir.

vanadyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Vanadium [Fr.]: vanadyüm

Köken

Yeni Latince vanadium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Nils Gabriel Sefström, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Vanadis "İskandinav mitolojisinde bir tanrıça" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.


13.01.2018
vandalizm

Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.

vanilya

Fransızca vanille "kılıç kınına benzeyen meyvesi baharat olarak kullanılan bir orkide türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca vainilla "küçük kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca vaina "kılıç kını" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen vagina sözcüğünden evrilmiştir.

vantilatör

Fransızca ventilateur "havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ventilator fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ventilare "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

vantrikül

Fransızca ventricule "kalbin bir bölümü, karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ventriculus "karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wend-tri- "karın, rahim" biçiminden evrilmiştir.

vantrilok

Fransızca ventriloque "karnından konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ventriloquus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" ve Latince loqui "konuşmak" sözcüklerinin bileşiğidir.