vantuz

vandalizm

Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.

vanilya

Fransızca vanille "kılıç kınına benzeyen meyvesi baharat olarak kullanılan bir orkide türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca vainilla "küçük kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca vaina "kılıç kını" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen vagina sözcüğünden evrilmiştir.

vantilatör

Fransızca ventilateur "havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ventilator fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ventilare "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

vantrikül

Fransızca ventricule "kalbin bir bölümü, karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ventriculus "karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wend-tri- "karın, rahim" biçiminden evrilmiştir.

vantrilok

Fransızca ventriloque "karnından konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ventriloquus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" ve Latince loqui "konuşmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

vantuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur Tertip I.-IV., 1887]
sulan boşaltmağa mahsus musluklar ve vantuz tabir olunan menfezler

Köken

Fransızca ventouse "emici, tedavi amacıyla kullanılan emici kap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cucurbita ventosa "«havalı hıyar», bir tıp gereci" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ventus "rüzgâr, hava" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ventil maddesine bakınız.


30.09.2017
vapur

Fransızca bateau à vapeur "buharlı gemi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca vapeur "buhar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vapor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷap- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷēp- "tütmek" kökünden türetilmiştir.

var

Eski Türkçe bār "sahip olunan, mülk (ad); var (yüklem)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bar- "gitmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

var|mak

Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden evrilmiştir.

varagele

Türkiye Türkçesi vara gele "git gel" deyiminden türetilmiştir.

varak

Arapça wrḳ kökünden gelen waraḳ ورق z "bitki yaprağı, altın veya gümüş veya kâğıt yaprağı" sözcüğünden alıntıdır.