vapur

vanilya

Fr vanille kılıç kınına benzeyen meyvesi baharat olarak kullanılan bir orkide türü İsp vainilla [küç.] küçük kılıç kını İsp vaina kılıç kını << Lat vagina a.a.

vantilatör

Fr ventilateur havalandırma pervanesi OLat ventilator OLat ventilare [den.] havalandırmak, hava akımı yapmak +(t)or Lat ventus rüzgâr

vantrikül

Fr ventricule kalbin bir bölümü, karıncık Lat ventriculus [küç.] karıncık Lat venter karın +icul° << HAvr *wend-tri- karın, rahim

vantrilok

Fr ventriloque karnından konuşan Lat ventriloquus a.a. § Lat venter karın Lat loqui konuşmak

vantuz

Fr ventouse emici, tedavi amacıyla kullanılan emici kap OLat cucurbita ventosa «havalı hıyar», bir tıp gereci Lat ventus rüzgâr, hava +os°

vapur

[ Takvim-i Vekayi - gazete, <1835]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vapur: (Aslı buhar manasına) Çark gemisi. Iskaro ve davlumbazlı gemi. vapur arabası: vagon.

Fr bateau à vapeur buharlı gemi Fr vapeur buhar << Lat vapor a.a. << HAvr *kʷap- HAvr *kʷēp- tütmek


06.09.2017
var

<< ETü bār sahip olunan, mülk (ad); var (yüklem) ≈? ETü bar- gitmek

var|mak

<< ETü bar- gitmek

varagele

TTü vara gele git gel

varak

Ar waraḳ ورق z [#wrḳ faˁal ] bitki yaprağı, altın veya gümüş veya kâğıt yaprağı

varaka

Ar waraḳa(t) ورقة z [#wrḳ faˁala(t) mr.] tek yaprak, belge