vapur

vanilya

Fransızca vanille "kılıç kınına benzeyen meyvesi baharat olarak kullanılan bir orkide türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca vainilla "küçük kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca vaina "kılıç kını" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen vagina sözcüğünden evrilmiştir.

vantilatör

Fransızca ventilateur "havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ventilator fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ventilare "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

vantrikül

Fransızca ventricule "kalbin bir bölümü, karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ventriculus "karıncık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wend-tri- "karın, rahim" biçiminden evrilmiştir.

vantrilok

Fransızca ventriloque "karnından konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ventriloquus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venter "karın" ve Latince loqui "konuşmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

vantuz

Fransızca ventouse "emici, tedavi amacıyla kullanılan emici kap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cucurbita ventosa "«havalı hıyar», bir tıp gereci" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ventus "rüzgâr, hava" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

vapur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Takvim-i Vekayi - gazete, 1835 yılından önce]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vapur: (Aslı buhar manasına) Çark gemisi. Iskaro ve davlumbazlı gemi. vapur arabası: vagon.

Köken

Fransızca bateau à vapeur "buharlı gemi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca vapeur "buhar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vapor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷap- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷēp- "tütmek" kökünden türetilmiştir.


06.09.2017
var

Eski Türkçe bār "sahip olunan, mülk (ad); var (yüklem)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bar- "gitmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

var|mak

Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden evrilmiştir.

varagele

Türkiye Türkçesi vara gele "git gel" deyiminden türetilmiştir.

varak

Arapça wrḳ kökünden gelen waraḳ veya waraḳa(t) ورق z "yaprak, altın veya gümüş veya kâğıt tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

varan

Fransızca varane "Mısır'a özgü dev kertenkele, varanus niloticus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen varanus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1820 Blasius Merrem (1761-1924), Alm. zoolog.) Bu sözcük Arapça wrl kökünden gelen aynı anlama gelen waral veya waran ورل/ورن z sözcüğünden alıntıdır.