varis2

vargı

Türkiye Türkçesi var- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

+vari

Farsça +vārī وارى z "benzerlik, gibi olma, bir niteliğe sahip olma" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça +vār وار z "1. yüklü, taşıyan, sahip, 2. bir niteliğe sahip olan" parçacığından +ī ekiyle türetilmiştir.

varidat

Arapça wrd kökünden gelen wāridāt واردات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wārid وارد z "gelen" sözcüğünün çoğuludur.

varil

Yeni Yunanca varéli βαρέλι z "küçük fıçı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen barrile sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen barrilus veya barriculus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *barrica "fıçı" sözcüğünün küçültme halidir.

varis1

Arapça wrs̠ kökünden gelen wāriṯ وارث z "miras edinen, mirasçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

varis2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
tüylü varisli şişko bacakları

Köken

Fransızca varice "damar genleşmesi, varis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varix, varic- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-² "vücutta şiş, ben vb." biçiminden evrilmiştir.


18.10.2013
varit

Arapça wrd kökünden gelen wārid وارد z "1. gelen, denk gelen, başa gelen, 2. gelir, irat" sözcüğünden alıntıdır.

varoluşçu
varoş

Macarca város "kasaba, kent" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Macarca vár "kale, hisar" sözcüğünden türetilmiştir.

varsay|mak
varsıl

Türkiye Türkçesi var sözcüğünden Yeni Türkçe +sIl ekiyle türetilmiştir.