varoş

varil

Yeni Yunanca varéli βαρέλι z "küçük fıçı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen barrile sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen barrilus veya barriculus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *barrica "fıçı" sözcüğünün küçültme halidir.

varis1

Arapça wrs̠ kökünden gelen wāriṯ وارث z "miras edinen, mirasçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

varis2

Fransızca varice "damar genleşmesi, varis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varix, varic- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-² "vücutta şiş, ben vb." biçiminden evrilmiştir.

varit

Arapça wrd kökünden gelen wārid وارد z "1. gelen, denk gelen, başa gelen, 2. gelir, irat" sözcüğünden alıntıdır.

varoluşçu
varoş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sur dışı yerleşim" [ Osmanlı Kanunnameleri, 1566 yılından önce]
"dar gelirlilerin yaşadığı dış mahalle" [ Milliyet - gazete, 1994]
İstanbul'un varoşlarında yapılacak anketlerin hem ANAP'ı hem DYP'yi şaşkınlığa düşürmesi

Köken

Macarca város "kasaba, kent" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Macarca vár "kale, hisar" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Türkçede sözcüğün orijinal anlamı "sur dışı mahalle"dir. "Dar gelirli halkın yaşadığı mahalle" anlamı 1994 dolayında türemiştir.


22.09.2017
varsay|mak
varsıl

Türkiye Türkçesi var sözcüğünden Yeni Türkçe +sIl ekiyle türetilmiştir.

varta

Arapça wrṭ kökünden gelen warṭa(t) ورطة z "uçurum, (mec.) bela, badire" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca bárathron βάραθρον z "uçurum, özellikle Atina'da ölüm mahkûmlarının atıldığı bayır, mec. bela, felaket" sözcüğünden alıntıdır.

varyant

Fransızca variante "bir şeyin normalden sapan biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince varians "değişmek, değiştirmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek, farklı kılmak, çeşitlendirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-3 "dönmek, döndürmek" biçiminden evrilmiştir.

varyasyon

Fransızca variation "değiştirme, değişim, değişkenlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen variatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.