vatoz

vatan

Ar waṭan وَطَن z [#wṭn faˁal ] kişinin doğduğu veya yaşadığı yer, yurt, konut ≈ Ar waṭana وَطَنَ zikamet etti, konakladı

vatandaş

Ar waṭan yurt, memleket +dAş

vatanperver
vatka

Bul/Sırp vatka [küç.] küçük pamuk parçası Bul/Sırp vata pamuk tıkaç, tampon ≈ Alm Watte a.a.

vatman

Fr wattman tramvay sürücüsü § İng watt elektrik birimi İng man adam

vatoz

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vatoz: Envaı çok bir cins balıktır.

Yun vátos βάτος z1. dikenli çalı, böğürtlen, 2. kuyruğu dikenli yassı balık, raja batis << EYun bátos βάτος zdikenli çalı, böğürtlen


27.08.2017
vaveyla

Ar wā waylā واويلا z«eyvah» çığlığı, feryat

vaviyen

Fr va et vient «git gel», bir tür elektrik donanımı

vay

≈ Fa/OFa vāy واى zesef ve acı belirten ünlem ≈ Ave vāy a.a.

vaz(o)+

Fr/İng vaso+ [bileşik adlarda] damar Lat vas bir sıvıyı tutan her türlü kap, çanak, kan damarı

vaz2

Ar waḍˁ وَضْع z [#wḍˁ faˁl msd.] koyma, indirme, belirleme; durum, konum Ar waḍaˁa وَضَعَ zkoydu, indirdi