ve

vazıh

Ar wāḍiḥ واضح z [#wḍḥ fāˁil fa.] apaçık ve net olan

vazife

Ar waẓīfa(t) وظيفة z [#wẓf faˁīlā(t) sf. fem.] 1. tayın, yevmiye, bir işe karşılık verilen periyodik ücret, 2. ücret karşılığı yapılan görev ≈ Ar waẓẓafa [II f.] görevlendirdi, külfet yükledi

vaziyet1

Ar waḍˁ وضعيّة z [#wḍˁ msd.] koyma, konum +īya(t)2 Ar waḍaˁa وضع zkoydu, indirdi

vaziyet2

Ar waḍˁu yadd وضع يدّ zel koyma § Ar waḍˁ وضع zkoyma Ar yadd يدّ zel

vazo

İt vaso saksı, çiçeklik << OLat vasum << Lat vas kap, tas, çanak, damar

ve

[ Codex Cumanicus, 1303]
et - Fa: ou - Tr: tage [dahi] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḳahr u luṭf u şādī ġam

Ar wa وَ zve (bağlaç) ≈ Fa/OFa ū وُ za.a.

Not: Eski metinlerde aynı şekilde yazılan ū, ü, vü, ve biçimleri görülür. Karş. hamdüsena, ilmühaber, seyrüsefer, zapturapt. • Arapçada ismin +i ekli (oblique, akkusativ) haliyle kullanıldığında yemin ifade eder. Karş. vallahi, velfecri, vesselam.

Bu maddeye gönderenler: vallahi (eyvallah), velfecri, velhasıl, vesselam, veya


05.05.2015
veba

Ar wabāˀ وباء z [#wbA faˁāl ] bulaşıcı hastalık, salgın

vebal

Ar wabāl وبال z [#wbl faˁāl msd.] ağır yük, bela, sorumluluk Ar wabala وبل z(yük) yükledi (≈ Akad wabālu getirme, taşıma )

vecd

Ar wacd وجد z [#wcd faˁl msd.] 1. bulma, 2. tasavvufta ekstaz haline ulaşma, coşku, ekstaz Ar wacada وَجَدَ z1. buldu, bulundu, 2. bilincine vardı

vecibe

Ar wacība(t) وجيبة z [#wcb faˁīlā(t) sf. fem.] ödenmesi gereken şey, ödev Ar wacaba وجب zborç idi, vacip idi

vecih

Ar wach وجه z [#wch faˁl ] yüz, cephe, taraf ≈ Ar ciha(t) a.a.