veba

vazife

Ar waẓīfa(t) وظيفة z [#wẓf faˁīlā(t) sf. fem.] 1. tayın, yevmiye, bir işe karşılık verilen periyodik ücret, 2. ücret karşılığı yapılan görev ≈ Ar waẓẓafa [II f.] görevlendirdi, külfet yükledi

vaziyet1

Ar waḍˁ وضعيّة z [#wḍˁ msd.] koyma, konum +īya(t)2 Ar waḍaˁa وضع zkoydu, indirdi

vaziyet2

Ar waḍˁu yadd وضع يدّ zel koyma § Ar waḍˁ وضع zkoyma Ar yadd يدّ zel

vazo

İt vaso saksı, çiçeklik << OLat vasum << Lat vas kap, tas, çanak, damar

ve

Ar wa وَ zve (bağlaç) ≈ Fa/OFa ū وُ za.a.

veba

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
vebā: Morbus epidemius, pec. pestilentia.

Ar wabāˀ وباء z [#wbA faˁāl ] bulaşıcı hastalık, salgın

Benzer sözcükler: vebalı


05.11.2014
vebal

Ar wabāl وبال z [#wbl faˁāl msd.] ağır yük, bela, sorumluluk Ar wabala وبل z(yük) yükledi (≈ Akad wabālu getirme, taşıma )

vecd

Ar wacd وجد z [#wcd faˁl msd.] 1. bulma, 2. tasavvufta ekstaz haline ulaşma, coşku, ekstaz Ar wacada وَجَدَ z1. buldu, bulundu, 2. bilincine vardı

vecibe

Ar wacība(t) وجيبة z [#wcb faˁīlā(t) sf. fem.] ödenmesi gereken şey, ödev Ar wacaba وجب zborç idi, vacip idi

vecih

Ar wach وجه z [#wch faˁl ] yüz, cephe, taraf ≈ Ar ciha(t) a.a.

veciz

Ar wacīz وجيز z [#wcz faˁīl sf.] kısa, özlü, anlamlı (söz) Ar wacaza وجز zözlü söz söyledi