vekayi

vegan

İngilizce vegan "hayvani ürün yemeyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Donald Watson, İng. fikir önderi.) İngilizce sözcük İngilizce vegetarian sözcüğünün kısaltmasıdır.

vehim

Arapça whm kökünden gelen wahm وهم z "kuşku, kötüye yorma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vejetal

Fransızca végétal "bitkisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vegetabilis "bitki, sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vegēre veya vegetare "canlandırmak, şenlendirmek, bitki yetiştirmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-2 "canlı ve diri olmak" biçiminden evrilmiştir.

vejetaryen

Fransızca végétarien veya İngilizce vegetarian "yalnız bitkisel besin yiyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince vegetabilis "bitki, sebze" sözcüğünden türetilmiştir.

vekâlet

Arapça wkl kökünden gelen wakāla(t) وَكالة z "vekil olma, vekillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi, güvene dayalı bir iş yükledi, görevlendirdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vekayi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
veḳāyiˁ ü havādis [olaylar ve haberler]

Köken

Arapça wḳˁ kökünden gelen waḳāˀiˁ وقائع z "olaylar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳīˁa(t) "olay, olgu" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için vakıa maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

vekayiname


20.08.2015
vekil

Arapça wkl kökünden gelen wakīl وكيل z "temsilci, başkası adına yetki kullanan" sözcüğünden alıntıdır.

vekilharç

Arapça wakīl χarc وكيل خرج z "harcama yetkilisi, evin alışveriş ve ödeme işlerini yapan görevli" sözcüğünden alıntıdır.

vektör

Fransızca vecteur "matematikte yön ve hareket bildiren nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vector "süren, götüren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vehere "sürmek, götürmek, taşımak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "yol almak, götürmek, taşımak" biçiminden evrilmiştir.

veladet

Arapça wld kökünden gelen wilāda(t) وِلادة z "doğum, doğurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

velayet

Arapça wly kökünden gelen walāya(t) ولاية z "1. yakın olma, gözetme, 2. dostluk, yoldaşlık, velilik, yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.