vekil

vehim

Ar wahm وهم z [#whm faˁl msd.] kuşku, kötüye yorma Ar wahama وهم zyanlış kuşkuya kapıldı

vejetal

Fr végétal bitkisel OLat vegetabilis bitki, sebze Lat vegēre/vegetare canlandırmak, şenlendirmek, bitki yetiştirmek +()bilis << HAvr *weǵ-2 canlı ve diri olmak

vejetaryen

Fr végétarien İng vegetarian yalnız bitkisel besin yiyen kimse OLat vegetabilis bitki, sebze

vekâlet

Ar wakāla(t) وَكالة z [#wkl faˁāla(t) msd.] vekil olma, vekillik Ar wakala وَكَلَ zgüvendi, güvene dayalı bir iş yükledi, görevlendirdi

vekayi

Ar waḳāˀiˁ وقائع z [#wḳˁ faˁāˀil çoğ.] olaylar Ar waḳīˁa(t) [t.] olay, olgu

vekil

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
vekīl kıldı anı işge = erklig kıldı YO: millet vekili "parlamento mensubu" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
[İngiliz parlamentosunun Osmanlı Mebusan Meclisine gönderdiği dostluk mesajı münasebetiyle] İngiliz milletinin, bāhusūs millet vekīllerinin vükelā-yı millet-i Osmānīyeye takdīm etdikleri bu selām-ı refākat

Ar wakīl وكيل z [#wkl faˁīl sf.] temsilci, başkası adına yetki kullanan

 vekâlet

Benzer sözcükler: başvekil, milletvekili

Bu maddeye gönderenler: vekilharç, vükela


15.11.2019
vekilharç

Ar wakīl χarc وكيل خرج zharcama yetkilisi, evin alışveriş ve ödeme işlerini yapan görevli

vektör

Fr vecteur matematikte yön ve hareket bildiren nicelik Lat vector süren, götüren Lat vehere sürmek, götürmek, taşımak +(t)or << HAvr *weǵʰ- yol almak, götürmek, taşımak

veladet

Ar wilāda(t) وِلادة z [#wld fiˁāla(t) msd.] doğum, doğurma Ar walada وَلَدَ zdoğurdu

velayet

Ar walāya(t) ولاية z [#wly faˁāla(t) msd.] 1. yakın olma, gözetme, 2. dostluk, yoldaşlık, velilik, yönetim Ar walā وَلَا zyakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti

velet

Ar walad ولد z [#wld faˁal ] çocuk Ar walada وَلَدَ zdoğurdu