velev

vekilharç

Arapça wakīl χarc وكيل خرج z "harcama yetkilisi, evin alışveriş ve ödeme işlerini yapan görevli" sözcüğünden alıntıdır.

vektör

Fransızca vecteur "matematikte yön ve hareket bildiren nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vector "süren, götüren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vehere "sürmek, götürmek, taşımak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "yol almak, götürmek, taşımak" biçiminden evrilmiştir.

veladet

Arapça wld kökünden gelen wilāda(t) وِلادة z "doğum, doğurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

velayet

Arapça wly kökünden gelen walāya(t) ولاية z "1. yakın olma, gözetme, 2. dostluk, yoldaşlık, velilik, yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

velet

Arapça wld kökünden gelen walad ولد z "çocuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

velev
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1600 yılından önce]

Köken

Arapça wa law و لو z "eğer ki" deyiminden alıntıdır.


09.03.2013
velfecri

Arapça wa'l-facri و الفجر z "«fecre yemin olsun», sabah namazında okunan bir ayet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facr فجر z "tan, gün doğumu kızıllığı" sözcüğünden türetilmiştir.

velhasıl

Arapça wa'l-ḥāṣil و الحاصل z "sonuç olarak, sözün kısası" deyiminden alıntıdır.

veli

Arapça wly kökünden gelen walīy وَلِىّ z "yakın, dost, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, dost idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

veliaht

Arapça walīy ˁahd ولي عهد z "«söz verilmiş yönetici», Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır.

velinimet

Arapça walīyu'n-niˁma(t) ولى النعمة z "nimet gözeten" sözcüğünden alıntıdır.