velfecri

vektör

Fransızca vecteur "matematikte yön ve hareket bildiren nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vector "süren, götüren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vehere "sürmek, götürmek, taşımak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "yol almak, götürmek, taşımak" biçiminden evrilmiştir.

veladet

Arapça wld kökünden gelen wilāda(t) وِلادة z "doğum, doğurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

velayet

Arapça wly kökünden gelen walāya(t) ولاية z "1. yakın olma, gözetme, 2. dostluk, yoldaşlık, velilik, yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

velet

Arapça wld kökünden gelen walad ولد z "çocuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

velev

Arapça wa law و لو z "eğer ki" deyiminden alıntıdır.

velfecri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
gözleri velfecri okuyor: Gözlerinde şeytanca bir zekâ parlayanlar için söylenir.

Köken

Arapça wa'l-facri و الفجر z "«fecre yemin olsun», sabah namazında okunan bir ayet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facr فجر z "tan, gün doğumu kızıllığı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ve, fecir maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

felfecir


21.01.2015
velhasıl

Arapça wa'l-ḥāṣil و الحاصل z "sonuç olarak, sözün kısası" deyiminden alıntıdır.

veli

Arapça wly kökünden gelen walīy وَلِىّ z "yakın, dost, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, dost idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

veliaht

Arapça walīy ˁahd ولي عهد z "«söz verilmiş yönetici», Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır.

velinimet

Arapça walīyu'n-niˁma(t) ولى النعمة z "nimet gözeten" sözcüğünden alıntıdır.

velodrom

Fransızca vélodrome "bisiklet yarış alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vélocipède "bisiklet [esk.]" ve Fransızca hippodrome "at yarışı alanı" sözcüklerinin bileşiğidir.