veznedar

veyl

Ar wayl ويل zhayıflanma ünlemi, vay!

vezaret

Ar wizāra(t) وِزارة z [#wzr fiˁāla(t) msd.] vezir olma, vezirlik Ar wazīr وزير zvezir

vezin

Ar wazn وَزن z [#wzn faˁl msd.] 1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü Ar wazana وَزَن ztarttı

vezir

Ar wazīr وزير z [#wzr faˁīl sf.] hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan OFa viçīr bir tür yönetici, yargıç (Kaynak: Widengren sf. 196)Ave *vī-çara- yargılamak (Kaynak: Barth sf. 1438)

vezne

Ar wazna(t) وزنة z [#wzn faˁla(t) mr.] terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi Ar wazana وزن ztarttı

veznedar

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
uesnedár: pesatore [tartıcı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vezndār: Justi ponderis nummus [tartısı doğru olan sikke].

Fa wazne-dār وزنه دار ztartı görevlisi

 vezne, +dar

Not: "Metal parayı tartıp gerçek değerini teyit eden kimse" anlamında.


12.08.2015
vıcık

onom çamur sesi

vıdı vıdı

onom anlamsız konuşma sesi

vın

onom uçma sesi

vır

onom alçak sesle anlamsız konuşma sesi

vız

onom sinek ve arı sesi, mermi sesi