volta

volfram

Alm Wolfram tungsten madeni <? Alm Wolf Rahm kurt kaymağı << Ger *wúlfaz/wulgíz kurt << HAvr *wĺ̥kʷ-os kurt

voli

Yun volí βολή zatma, atış ≈ EYun bolḗ βολή z [dev.] a.a. EYun bállō βάλλω, βολ- zatmak

volkan

Fr volcan yanardağ İt volcano a.a. Lat Vulcānus Eski Roma'da ateş ve yanardağlar tanrısı ?

volontarizm

Fr volontarisme iradecilik Lat voluntarius gönüllü, kendi iradesiyle hareket eden +ism° Lat voluntas özgür irade, istek Lat velle, vuls- istemek, murat etmek << HAvr *welh₁-² (*wel-) istemek

volt

Fr/İng volt elektrik birimi (İlk kullanım: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) öz Alessandro Volta İtalyan fizikçi (1745-1827)

volta

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
volta çalmak: Deambulare [yürüyerek dolaşmak]. [ Sümbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, <1820]
ravza [Ar.]: Beri-öte gidip gelmek maˁnasındandır. Amed-şüd etmek, olta eylemek taˁbir olunur. volta almak "uzaklaşmak (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
voltanı al burdan: Va t'en [git].

İt volta 1. dönme, dolanma, döngü, 2. defa, kez << Lat voluta [n. fem.] a.a. << Lat voluere dönmek, dolaşmak, dolanmak +()t° << HAvr *welh₁-¹ (*wel-) dönmek, döndürmek

Not: Aynı Latince fiiliden İng evolve, revolve, involve, devolve, convolute vb. • Aynı HAvr kökten Ger *waljan "yuvarlanmak, dansetmek", Sans valana वलन "dönme, yuvarlanma".

Benzer sözcükler: volta atmak, volta vurmak, voltayı almak

Bu maddeye gönderenler: evolüsyon, konvulsiyon, olta, revolver, vals (gala), volüm, vulva


30.09.2017
volüm

Fr volume 1. kitap cildi, 2. hacim, ses hacmi Lat volumen yuvarlanıp top haline getirilmiş şey, rulo, özellikle kâğıt rulosu, rulo şeklinde kitap Lat voluere kıvırmak, çevirmek, döndürmek +men

vonoz

Yun vónos βόνος zpalamut veya uskumrunun küçüğü

voodoo

İng voodoo Haiti'ye özgü kara büyü Kri

votka

Rus vodka 1. özsuyu, usare, 2. bir alkollü içki Rus voda su << HAvr *wódr̥ su

voyvoda

Sırp voivoda kumandan § Sırp vôina asker, ordu Sırp voda kumanda etmek, yönetmek