yönerge

yosun

Orta Türkçe yoġsun "su ve bataklık bitkisi" sözcüğünden evrilmiştir.

yoyo

Yo-Yo "bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) Bu sözcük Filipino yóyo sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

yoz

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoz "kısır, faydasız" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe yo(d)- "bozmak, zarar vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yön

Eski Türkçe öŋ "cihet, cephe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- veya yön- "yönelmek, ileri gitmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yönel|mek

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

yönerge
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "direktif" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Bu toplantılarda okunacak şiirler, verilecek söylevler için kapsal olarak şu yönerge verilebilir

Köken

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yön maddesine bakınız.

Ek açıklama

Önerge sözcüğünden analojiyle üretilmiş olmalıdır; ancak yönermek fiili mevcut değildir.


05.10.2017
yönet|mek

Türkiye Türkçesi yönelt- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yönel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yöneylem
yöntem

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.

yöre

Oğuzca yöre "çevre, muhit" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yörüg "açıklama, yorum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yör- "yorumlamak, tabir etmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yörük

Eski Türkçe yügrük "hızlı, koşucu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yügür- "koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.