yöneylem

yoz

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoz "kısır, faydasız" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe yo(d)- "bozmak, zarar vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yön

Eski Türkçe öŋ "cihet, cephe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- veya yön- "yönelmek, ileri gitmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yönel|mek

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

yönerge

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

yönet|mek

Türkiye Türkçesi yönelt- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yönel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yöneylem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"İng operations research karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1968]
1416 sayılı kanun uyarınca yöneylem araştırması (harekât araştırması) için 1 ... eleman gönderilecektir.

Daha fazla bilgi için yön, eylem maddelerine bakınız.


07.09.2018
yöntem

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.

yöre

Oğuzca yöre "çevre, muhit" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yörüg "açıklama, yorum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yör- "yorumlamak, tabir etmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yörük

Eski Türkçe yügrük "hızlı, koşucu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yügür- "koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yörünge

Türkiye Türkçesi yören- "etrafını dolaşmak" fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

ytong

Ytong "gazbeton blok markası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) Bu ticari marka sözcük Yxhult "İsveç'te bir kasaba" ve İsveççe betong "beton" sözcüklerinin bileşiğidir.