yük

yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

yuvalama

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

ETü: [ Kuanşi İm Pusar, <1000]
aġır yükler birle ETü: yüklemek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol téwéke [deveye] yük yüklēdi (...) bir yük buġday

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk

Not: Sözcüğün asli anlamı "üst" veya "üste gelen" olmalıdır. Karş. yüksek.

Benzer sözcükler: yüklemek, yüklenmek, yükletmek, yüklük, yükümlü

Bu maddeye gönderenler: yüklem, yüksek (yüksel-), yüksün-, yüküm


15.11.2019
yüklem

TTü yükle- +Im

yüksek

<< ETü yüksek yüksek ETü yükse- yükselmek, boy atmak +Uk ETü yük +sA-

yüksel|mek

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-

yüksük

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası ETü yig/yik dikiş iğnesi +sUk

yüksün|mek

TTü yük +sIn-