yülü|mek

yüksek

<< ETü yüksek yüksek ETü yükse- yükselmek, boy atmak +Uk ETü yük +sA-

yüksel|mek

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-

yüksük

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası <? ETü yig/yik iğne +sUk

yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er saç yülidi [[saç traş etti]], yüligü [[ustura]]

<< ETü yüli- tıraş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

 yol-

Benzer sözcükler: yülgü, yülük, yülünmek


16.07.2021
yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

yürek

<< ETü yürek kalp

yürü|mek

<< ETü yorı-/yöri- yürümek, yol almak

yüz|mek

<< ETü üz-/yüz- 1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak

yüz|mek2