yığınak

yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) tapınmak

Yezidi

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.

yezit

öz Yezīd bin Muaviye Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683) Ar yazīdu يزيد z [#zyd] artar Ar zāda زاد zarttı

yığ|mak

<< ETü yıġ- toplamak, küme yapmak

yığın

<< ETü yıġın yığıntı, özellikle toprak ETü yıġ- +In

yığınak

TTü: "küme, kalabalık" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Oğuz begleri birin birin gelüp yığanak olmağa başladı YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yığınak = 1. Mecma; 2. Tecemmu

TTü yığ- +AnAk

 yığ-


12.06.2015
yık|mak

<< ETü yık- aşağı indirmek, tahrip etmek

yıka|mak

<< ETü yayka- çalkalamak ETü yayık çalkalama +(g)A- ETü yay- çalkalamak +Uk

yıl

<< ETü yıl

yıl|mak

<< ETü yıġıl- yığılmak, geri durmak ETü yıġ- yığmak, men etmek +Il-

yılan

<< ETü ılan/yılan malum sürüngen