yıl|mak

yığın

<< ETü yıġın yığıntı, özellikle toprak ETü yıġ- +In

yığınak

TTü yığ- +AnAk

yık|mak

<< ETü yık- aşağı indirmek, tahrip etmek

yıka|mak

<< ETü yayka- çalkalamak ETü yayık çalkalama +(g)A- ETü yay- çalkalamak +Uk

yıl

<< ETü yıl

yıl|mak

KTü: yıwılmak "yere serilmek" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yıwıldı: amtadda wa ṭāla namuwwan [yere yığıldı ve boylu boyunca uzandı] TTü: yığlınmak "korkmak" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-manˁ [Ar.]: Bir kimesneyi bir işden yığup ve yığlındurup [yıldırıp] işletmemek. (...) al-zacr [Ar.]: Yığmak ve yığlındurmak. Çağ: yılmak "korkmak" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yılmak: craindre [korkmak] TTü: yılgın [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yılgın: Korkmuş, sinmiş, ürkek; yapışkan. (...) yılık: Bir tarafa sırıtıp yayılmış, yapışmış.

<< ETü yıġıl- yığılmak, geri durmak ETü yıġ- yığmak, men etmek +Il-

 yığ-

Not: Yığıl- fiilinin 13. yy'dan itibaren ses ve anlam değişikliğine uğramış varyantıdır.

Benzer sözcükler: yıldırmak, yılgın


30.10.2020
yılan

<< ETü ılan/yılan malum sürüngen

yılankavi

<< TTü yılan kavı yılan gömleği TTü kav (soyulmuş) deri, kabuk, kepek

yıldırım

≈ ETü yaldrık/yuldrık parlama, kıvılcım ETü yaldrı-/yuldrı- parlamak +Im ETü yaldız/yulduz parıltı, yıldız +I-

yıldız

<< ETü yultuz/yulduz yıldız

yılış|mak

<< ETü yılış- ılınmak, gevşemek, rahat olmak ETü yılı- ılınmak, ısınmak +Iş-