yırtmaç

yılkı

<< ETü yılkı at sürüsü, at

yıpran|mak

ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak +In-

yır

<< ETü ır/yır türkü

yırt|mak

<< ETü yırt- yırtmak, parçalamak ETü yır-/ır- yarmak, kesmek +It-

yırtıcı

TTü yırt- +çI

yırtmaç

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
yırtmac

TTü yırt- +mAç

 yırt-

Benzer sözcükler: yırtmaçlı


01.07.2021
yiğit

<< ETü yigit genç, delikanlı <? ETü yégen kardeş çocuğu, torun +It

yine

<< ETü yana tekrar, yeniden ETü yan- geri gelmek, dönmek +A

yirmi

<< ETü yigirmi 20

yisa

İt issa (direk, bayrak) kaldır! (Kaynak: LF sf. §350.)İt issare kaldırmak Ger

yit|mek

<< ETü yit- kaybolmak