yaş2

yasin

Ar yā sīn يا سين zY ve S harfleri, Kuran'da bu harflerle başlayan sure

yasla|mak

<< ETü yasılā- yassıltmak, yaymak, açmak ETü yası yassı, yayık +lA-

yassı

<< ETü yası yassı ETü yas- yaymak, açmak +I(g)

yastık

<< ETü yastuk «yassıltılmış şey», 1. sikke, özellikle büyük boy Çin parası, 2. yastık ETü *yasıt- yassıltmak +Uk ETü yas- açmak, yaymak, yazmak +It-

yaş1

<< ETü yaş 1. taze, yeşil (bitki), yeşillik, 2. nem, ıslaklık, 3. göz yaşı << ETü *ñaş

yaş2

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yeti yigirmi yaşıma [17 yaşıma]

<< ETü yaş yaşam birimi ≈ ETü yaş taze, canlı, yeşil (bitki)

 yaş1

Not: ETü yaşa- fiili "yeşermek, (bitki) canlanmak" anlamından evrildiğine göre, burada kastedilen şey "yeşerme dönemi, ilkbahar" olmalıdır. Karş. yaz. Ömrünün x'inci baharı deyimi halen kullanılır.

Benzer sözcükler: yaş baş, yaş günü, yaşlanmak, yaşlı

Bu maddeye gönderenler: yaşıt


27.03.2015
yaşa|mak

<< ETü yaşa- yeşermek, canlanmak, canlı olmak ETü yaş yeşil, canlı +(g)A-

yaşam

TTü yaşa- +Im

yaşantı

TTü yaşan- +(In)tI

yaşar|mak

<< ETü yaşar- nemlenmek, yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yaşıt

TTü yaş +Ut