yaşmak

yaşa|mak

<< ETü yaşa- yeşermek, canlanmak, canlı olmak ETü yaş yeşil, canlı +(g)A-

yaşam

TTü yaşa- +Im

yaşantı

TTü yaşan- +(In)tI

yaşar|mak

<< ETü yaşar- nemlenmek, yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yaşıt

TTü yaş +Ut

yaşmak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni körüp yaşdı [[beni görüp saklandı]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yaşmak [[bir nevi yüz örtüsü]]

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk


07.05.2015
yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatağan

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An

yatak

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

yatalak

TTü yat- +AlAk