yaban

wrap

İng wrap 1. sarmak, dürmek, paketlemek, 2. dürüm, paket ~? Nor << HAvr *werp- döndürmek, çevirmek

x-ray

İng X ray X ışını, röntgen ışıması İng ray ışın

ya1

Fa يا zveya, ya ... ya ... ≈ Ave yat a.a.

ya2

Ar يا zhitap ünlemi, ey!

yaba

<< OTü yapa/yaba harman çatalı

yaban

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yā vahşī bolup men biyābānda yügrü [ya vahşi olup yabanda/çölde dolaşayım] "bozkır" [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
yābān: aṣ-ṣaḥrā "... yabancı" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
yaban gözi ile kimesneye ne söyleyem

Fa yābān يابان z Fa biyābān بيابان zverimsiz ve çorak yer, çöl, bozkır Fa yāb ياب zverimsiz, faydasız, boş

Benzer sözcükler: beyaban, yaban domuzu, yabana gitmek, yabani

Bu maddeye gönderenler: gulyabani (gaile), yabancı, yabanıl, yabansı, yave


30.06.2015
yabancı

≈ Fa yābānī çöle ait, medeni olmayan, barbar +çI Fa yābān çorak yer, bozkır, çöl

yabanıl

TTü yaban +Il

yabansı

TTü yaban +sI

yabgu

<< ETü yabgu hakana tabi bir yönetici unvanı, prens

yad1

<< ETü yāt yabancı