yabancı

x-ray

İng X ray X ışını, röntgen ışıması İng ray ışın

ya1

Fa يا zveya, ya ... ya ... ≈ Ave yat a.a.

ya2

Ar يا zhitap ünlemi, ey!

yaba

<< OTü yapa/yaba harman çatalı

yaban

Fa yābān يابان z Fa biyābān بيابان zverimsiz ve çorak yer, çöl, bozkır Fa yāb ياب zverimsiz, faydasız, boş

yabancı

Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yaban: désert stérile et sans eau, yabancı: étranger

≈ Fa yābānī çöle ait, medeni olmayan, barbar +çI Fa yābān çorak yer, bozkır, çöl

 yaban

Benzer sözcükler: yabancılaşmak, yabancılaştırmak, yabancılık


30.06.2015
yabanıl

TTü yaban +Il

yabansı

TTü yaban +sI

yabgu

<< ETü yabgu hakana tabi bir yönetici unvanı, prens

yad1

<< ETü yāt yabancı

yad2

Fa yād ياد zanma, hatırlama << OFa ayād ≈ Ave yāta- a.a.